Vil du abonnere på bladet?

Abonnementet kostar kr 200,- pr år, og giro blir normalt sendt ut i juni.
Då er det òg mogleg å gje ei gåve i tillegg.

Bruk helst dette skjemaet for å tinge bladet!

 

Har du spørsmål eller andre meldingar, kan du skrive her og sende. 🙂