Juni-nummeret

Våren 2004 overtok Ivar Molde som redaktør for Stille Stunder etter Alfred Hamre, og me kan gle oss over alt det gode arbeidet han la ned gjennom 20 år.


Hanne Marie har vandra timevis i fotspora til faren Ivar. No skal ho og mannen føra bladet vidare.


Det første nummeret med dei som redaktørar kom ut tidleg i juni, med tema

«Bibel 2024». Du kan òg lesa helsing frå dei nye redaktørane, pinseandakt av Ivar Molde, Bjørn Fareth sin tekst om «Slottet - kongsbustaden» m.m.


Litt frå blad 3/24

 


Nye redaktørar

Same dagen som redaktør Ivar Molde vart gravlagd, var så godt som heile styret samla til eit omframt styremøte. Me var opprådde med tanke på kven som kunne ta over det redaksjonelle ansvaret for utgjevinga av bladet. Namn vart nemnde, men ingen vart spurde.


Likevel: Me måtte koma i kontakt med etterkomarane til Ivar mellom anna for å få tilgang på filer og faste artikkelskrivarar. I samtalen med dotter til Ivar, Hanne Marie Molde, spurde eg om ho kunne tenkja seg å overta som redaktør.


Ho avviste ikkje spørsmålet, men sa at ho måtte tenkja seg om. Og etter kort tid fekk me positiv tilbakemelding: Ho og mannen Trond Ivar Bækken sa seg villige til å ta på seg ansvaret for utgjevinga av bladet.


Styret er svært glade for at Hanne Marie Molde og Trond Ivar Bækken vil føra utgjevinga av Stille Stunder vidare. Me er særs takksame for at dei har sagt ja til ei slik teneste.


Påskenummer 2024

Dette er første blad etter at Ivar Molde døydde, og inneheld difor både minneord
og tekstar av og om Ivar.


Ådne Skiftun tok over redaktøransvaret midlertidig, og har hatt jobben med å få ut dette nummeret av bladet. Det er me svært takksame for.


Som vanleg er det mykje godt lesestoff, og du finn denne gongen tekstar av m.a. Nils-Petter Enstad, Årstein Skiftun og Harald Myklebust. 


Framtida til bladet blir tema på styremøte i april. Har du stoff til bladet, kan det sendast til hannemariemolde@hotmail.com 


Litt frå blad 2/24

Redaktør Ivar Molde er død

6. februar døydde redaktøren vår brått og uventa, og for Stille Stunder er det eit stort tap at Ivar no er borte. Han har betydd svært mykje for bladet, og har leia arbeidet på ein trygg og god måte dei siste 20 åra. Det har blitt eit godt og variert blad som lesarane set pris på, og tingartalet har auka frå rundt 1200 i 2009 til over 3300 i 2024.


Med takksemd vil me minnast Ivar.


Ivar har knytt til seg mange gode og kunnskapsrike skribentar, og det vert no jobba med korleis vegen blir vidare. Bladet vil halda fram med å koma ut, men det er førebels uavklart kven som vil ta over som redaktør og kva tid me klarer å få ut neste nummer.

Første blad i 2024

Me startar no på 135. årgang av bladet, og ved inngangen til 2024 kan me melda om eit tingartal på 3.369. Dette er ein liten nedgang samanlikna med førre årsskifte.


Likevel har me mange nøgde tingarar, og det viser att i gåveinntektene som i 2023 var på meir enn 120.000 kroner. Dette kjem i tillegg til bladpengane, og er ein fin auke frå året før.


I  dette nummeret kan ein som vanleg finna mykje, variert og godt lesestoff, og du kan finna nokre av sidene i bladet på lenkja under.


Litt frå blad 1/24

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:29

Fint om du går inn på "Bestill bladet" i menyen og vidare til skjemaet for bestilling dersom du vil tinge bladet.

Del denne siden